Akıllı Asistan Ortaklık programı şartları aşağıda belirtilmiş olup, ortaklık programına başvuran üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

1. Tanımlar

Bu sözleşmede kullanılan terimlerin anlamları aşağıdaki gibidir:

  • İşletme: Ürün veya hizmetlerini satış ortaklığı programı aracılığıyla tanıtan ve satan tarafı ifade eder.
  • Ortağın: İşletmenin ürün veya hizmetlerini tanıtmak ve satış yapmak için işletme ile anlaşma yapan tarafı ifade eder.
  • Ürün veya Hizmet: İşletmenin satış ortaklığı programı kapsamında tanıttığı ve sattığı mal veya hizmeti ifade eder.
  • Reklam Malzemesi: İşletmenin ortağa sağladığı banner, logo, link, metin veya benzeri tanıtım araçlarını ifade eder.
  • Satış: Ortağın reklam malzemeleri aracılığıyla işletmenin web sitesine yönlendirdiği ziyaretçilerin ürün veya hizmet satın alması durumunu ifade eder.
  • Komisyon: Ortağın yaptığı satış karşılığında işletmeden aldığı ücreti ifade eder.

2. İlişkinin Tanımı

Bu sözleşme ile işletme, ortağa ürün veya hizmetlerini tanıtma ve satış yapma konusunda yetki vermektedir. Ortağın bu yetkiyi kullanırken işletmenin belirlediği kurallara uyması gerekmektedir. Bu sözleşme ile ortak, işletmenin çalışanı, temsilcisi veya ortağı olmamaktadır. Ortağın bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini başka bir kişi veya kuruma devretmesi yasaktır.

3. Ödeme Yöntemi ve Komisyon Oranı

İşletme, ortağın takip bağlantısı ile gelen ziyaretçilerin yaptığı alışverişler karşılığında komisyon ödemektedir. Komisyon oranı %5 olarak belirlenmiştir. Ortağın kazandığı komisyon miktarı mağazadaki cüzdanına yüklenecektir. Ortak kazancını isterse mağaza üzerinde kullanabilir ya da ödeme alt limit olan 250,00TL tutarına ulaştığında, seçtiği ödeme yöntemine ödeme yapılır. Ödeme yapmadan önce işletme, ortaktan kazancına karşılık fatura isteyebilir. Ortağın fatura kesemediği durumlarda, kazancından vergi kesintileri yapılabilir.

4. Satış Takibi ve Raporlama

İşletme, ortağın yaptığı satışları takip etmek için bağlantı takip sistem kullanmaktadır. Bu sistem, ortağın reklam malzemelerine (web sitesi, sosyal medya, e-posta pazarlaması vb) yerleştirdiği takip kodları aracılığıyla çalışmaktadır. Ortağın bu kodları değiştirmesi veya silmesi yasaktır. Takip bağlantısı ile yapılan siparişlerin iptal edilmesi veya iade edilmesi durumunda ortak kazanç elde edemez. Eğer yüklenen bir kazanç varsa geri alınır.

5. Reklam Malzemeleri ve Kullanım Kuralları

İşletme, ortağa afiş, banner, kapak gibi reklam malzemeleri verebilir. Eğer işletme, ortağa bu tür malzemeler sağlamışsa, ortak bu reklam malzemelerini değiştiremez, kopyalamaz veya başka amaçlar için kullanmaz. İşletme, reklam malzemelerini güncelleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumda ortağı bilgilendirecek ve yeni malzemeleri sağlayacaktır.

6. Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Hakları

İşletme ve ortak, bu sözleşme kapsamında elde ettikleri gizli bilgileri koruyacaklarını ve üçüncü kişi veya kurumlara açıklamayacaklarını taahhüt ederler. Gizli bilgiler; müşteri listeleri, fiyatlar, pazarlama stratejileri, raporlar gibi ticari değeri olan bilgilerdir. Gizli bilgilerin açıklanması ancak yasal bir zorunluluk olması durumunda mümkündür.

İşletmenin marka, logo, slogan gibi fikri mülkiyet hakları işletmeye aittir. Ortağın bu hakları sadece işletmenin izni dahilinde kullanması gerekmektedir. Ortağın bu hakları ihlal etmesi durumunda işletme yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7. Sorumluluk ve Yükümlülükler

İşletme ve ortak, bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getireceklerini kabul ederler. İşletme, ürün veya hizmetlerinin kalitesinden, teslimatından ve müşteri memnuniyetinden sorumludur. Ortağın ise ürün veya hizmetleri tanıtma ve satış yapma konusunda dürüst, etik ve profesyonel davranması gerekmektedir.

Ortaklık programından doğabilecek herhangi bir zarar veya uyuşmazlık durumunda taraflar öncelikle diyalog yoluyla çözüm arayacaklardır. Çözüm bulunamaması durumunda Bursa Gemlik mahkemeleri yetkili olacaktır.

8. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihten itibaren boyunca geçerli olacaktır. Taraflar sözleşmeyi uzatmak isterlerse bunu yazılı olarak bildireceklerdir. Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi feshetmek isterse bunu diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. Bildirimden sonra 15 gün içinde sözleşme sona erecektir. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda ortak reklam malzemelerini kaldıracak ve işletmenin fikri mülkiyet haklarını kullanmayı bırakacaktır.

9. Diğer Hükümler

Bu sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.